CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On implications of recent results on graphical Markov models for the design and analysis of observational studies

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of the 55th Session of the International Statistical Institute, Sydney (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2008-01-18.
CPL Pubid: 67093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur