CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics for Studies of Human Welfare

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
International Statistical Review (0306-7734). Vol. 75 (2005), p. 259-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur