CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphical chain models

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science p. 755-759. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Biostatistik

Chalmers infrastruktur