CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the identification of path analysis models with one hidden variable

Elena Stanghellini ; Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Biometrika (0006-3444). Vol. 92 (2005), p. 337-350.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur