CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NOx Reduction Performance of Lean NOx Catalyst and Lean NOx Adsorber Using DME as Reducing Agent

Sara Erkfeldt ; Edward Jobson ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis Vol. 42/43 (2007), p. 149-152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 67084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lean NOx reduction by alternative fuels - with focus on catalysts for dimethyl ether


NOx reduction with dimethyl ether in lean exhaust