CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint response graphs and separation induced by triangular systems

Nanny Wermuth (Institutionen för matematisk statistik) ; David R. Cox
Journal of the Royal Statistical Society B (0035-9246). Vol. 66 (2004), p. 687-717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur