CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Stable Colloidal Suspensions of Ordered Mesostructured Silica from Sodium Metasilicate Using Pluronic P123 and Mildly Acidic Conditions

Andreas Berggren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Studies in Surface Science and Catalysis Vol. 165 (2007), p. 53-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur