CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Causality: a statistical view

David R. Cox ; Nanny Wermuth (Institutionen för matematisk statistik)
International Statistical Review (0306-7734). Vol. 72 (2004), p. 285-305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur