CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the justification and extension of mixed models in LES

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Journal of Turbulence Vol. 8 (2007), N54,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur