CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Packet Video Error Concealment With Gaussian Mixture Models

Daniel Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Image Processing, IEEE Transactions on (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 67039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur