CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatio-temporal Markov random fields-based packet video error concealment

Daniel Persson (Institutionen för signaler och system) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
ICIP (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 67031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur