CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patch Antenna Array for Microwave Time-Reversal Hyperthermia

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jan Vrba ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
EMB 2007, Oct 18-19, 2007, Lund, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur