CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flerantennapplikator och tidsreversering för mikrovågshypertermi

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2007 - Book of Abstracts, Oct 2-3, 2007, Örebro, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 67002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur