CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infinitely divisible laws partially attracted to a Poisson law

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik)
Math. Balkanica (NS) Vol. 4 (1990), 3, p. 300-319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur