CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The domain of partial attraction of a Poisson law

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik)
J. Theoret. Probab. Vol. 4 (1991), 1, p. 169-190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur