CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Time-Reversal Hyperthermia

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Piers 2007, Aug 27-30, 2007, Prague, Czech Republic (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur