CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The domain of partial attraction of an infinitely divisible law without a normal component

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik)
Adv. in Appl. Math. Vol. 16 (1995), 2, p. 184-205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur