CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate St. Petersburg sums

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik)
Studia Sci. mathe. Hungar. Vol. 31 (1996), 1-3, p. 93-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur