CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heating of Deep Seated Tumours using Microwaves Radiation

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
ACES 2007, March 19-23, 2007, Verona, Italy (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16.
CPL Pubid: 66947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur