CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Notch sensitivity and intergranular crack growth in the allvac 718plus superalloy

Joel Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Göran Sjöberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Sepehr Hatami (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
ISABE Beijing 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-16. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 66933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur