CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Development and Use Across Project Boundaries

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 21st IMP Conference, Rotterdam, September 1-3. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 6690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur