CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nano-architectures by covalent assembly of molecular building blocks

L. Grill ; M. Dyer ; L. Lafferentz ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; M. V. Peters ; S. Hecht
Nature Nanotechnology Vol. 2 (2007), p. 687.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 66896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur