CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly Efficient Ultrafast Energy Transfer into Molecules at Surface Step Sites

E. H. G. Backus ; M. Forsblom ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; M. Bonn
J. Phys. Chem. C Vol. 111 (2007), 17, p. 6149 -6153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 66894

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur