CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectrum of electronic excitations due to the adsorption of atoms on metal surfaces

Matthew S. Mizielinski ; D. M. Bird ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; S. Holloway
J. Chem. Phys. Vol. 126 (2007), p. 034705.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adsorption, electronic structure, density functional theoryDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 66892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur