CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra wideband linear mixers for high datarate communication and remote sensing systems based on mHEMT, pHEMT, and CMOS MMIC technologies

Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Bahar M. Motlagh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE International Microwave Symposium workshop WSI (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 66889