CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping of Wind-thrown Forests in Southern Sweden Using Space- and Airborne SAR

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J. Fransson ; A. Gustavsson ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; S. Joyce ; M. Magnusson ; H. Olsson ; A. Persson ; F. Walter
IEEE "Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seoul, Korea, 25-29 July Vol. 5 (2005), p. 3619-3622.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SAR, forestDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 6685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur