CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of using space- and airborne radar for mapping wind-thrown forests after the January 2005 hurricane in southern Sweden

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson ; A. Gustavsson ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; S. Joyce ; M. Magnusson ; H. Olsson ; A. Persson ; F. Walter
Forestsat 2005 / Olsson, H. (1100-0295). Vol. A (2005), p. 99-104.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SAR, forest


Skogsvårdsstyrelsen, Rapport Nr. 1740. Conference was held in Borås, Sweden, 31 May - 3 June, 2005.Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 6684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur