CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study of the Combined Mode and Polarization Control in VCSELs with a Sub-Wavelength Surface Grating

Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Piotr Jedrasik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Annual Lasers and Electro Optics Society Meeting, Sydney (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 6682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium (2003-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur