CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-power single-mode and polarization stabilized VCSELs using a sub-wavelength surface grating

Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Piotr Jedrasik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Conference on Lasers and Electrooptics (CLEO) Europe, Munich (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 6681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium (2003-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur