CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistive wall mode stabilisation in slowly rotating high beta plasmas

H. Reimerdes ; A.M. Garofalo ; M. Okabayashi ; E.J. Strait ; R. Betti ; M.S. Chu ; B Hu ; Y. In ; G.L. Jackson ; R.J. La Haye ; M.J. Lanctot ; Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; G.A. Navratil ; W.M. Solomon ; H. Takahashi ; R.J. Groebner
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 49 (2007), p. B349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 66790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur