CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

»Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem

Lars Rönnbäck ; Mikael Persson ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Läkartidningen (0023-7205). Vol. 104 (2007), 14-15, p. 1137-1142.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Koncentrations- och minnessvårigheter och mental uttröttbarhet försvårar rehabilitering och återgång till arbete efter stroke och traumatisk hjärnskada. Det är också vanliga symtom vid multipel skleros och andra nflammatoriska sjukdomar. Mental uttröttbarhet innebär att man kan koncentrera sig en kort stund men sedan måste vila. Liknande uttröttbarhet förekommer också vid långvariga värk- och stresstillstånd, dvs vid tillstånd utan uppenbar nervcellsskada. Glutamatsignaleringen är av stor betydelse för hjärnans intag och bearbetning av information. Astrocyterna har viktig roll i reglering av lutamatsignaleringen. Precisionen i glutamatreglering minskar vid skada. Stort informationsinflöde i kombination med bristande precision i bearbetningen leder på det cellulära planet till förändrade jonkoncentrationer, cellsvullnad och minskad glutamattransmission, vilket kan ge en neurobiologisk förklaring till uttröttbarheten.Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 66780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur