CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The learning potential of strategic licensing

M. I. Leone ; P. Boccardelli ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
the 8th CINet conference, September 7-11, 2007, Göteborg, Sweden. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-15.
CPL Pubid: 66762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur