CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surviving disruptive innovation: does incumbent size and strategy matter?

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Jan Jörnmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
the 8th CINet conference, September 7-11, 2007, Göteborg, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2012-05-22.
CPL Pubid: 66758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur