CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tvättad aska första steg mot återvinning

Karin Karlfeldt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Avfall och Miljö 5, p. 28. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Karin Karlfeldt tilldelades i våras Renovas miljöstipendium för sin forskning kring återvinning av aska från avfallsförbränning. I sin licentiatuppsats har hon studerat hur metaller kan lakas ur askan vid anläggningar med fluid bed-teknik.


mail: karinka@chalmers.se tel: 031 772 2864Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 66755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur