CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers: High-Speed Performance and Analysis

Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optoelectronic Devices - Advanced Simulation and Analysis (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 6675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur