CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constructing plasma response models from fully toroidal magnetohydrodynamic computations

Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Computer Phys. Comm. Vol. 176 (2007), p. 161.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 66741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur