CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient and individually controllable mechanisms for mode and polarization selection in VCSELs, based on a common, localized, sub-wavelength surface grating

Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Piotr Jedrasik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express Vol. 13 (2005), 17, p. 6626-6634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 6674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium (2003-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mode and Polarization Control in VCSELs using Surface Structures