CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Respiratory System Mechanics Using Direct Airway Pressure Measurements in Ventilated Low Birth Weight Infants

Kenneth Sandberg ; Ants Silberberg (Institutionen för signaler och system)
Pediatric Academic Societies' Annual Meeting, May 3-8, 2007 Toronta Canada Vol. E-PAS2007:61:7155.12 (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-15.
CPL Pubid: 66725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur