CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What are innovative opportunities?,

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Industry and Innovation Vol. 14 (2007), 1, p. 27-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 66706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur