CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing Long Term Trends in the Atmospheric Water Vapor Content by Combining Data From VLBI, GPS, Radiosondes and Microwave Radiometry

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi) ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi)
Proceedings of the 16th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, edited by W. Schwegmann and V. Thorandt, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt/Leipzig p. 279-288. (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

http://ivs.bkg.bund.de/vlbi/16wmevga.htmlDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 66705

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi (2003-2004)

Ämnesområden

Klimatforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur