CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realtidsanalys av utmattningspåkänning från uppmätta spårkrafter

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 7 s.
[Rapport]

Abstract Denna rapport sammanfattar arbetet med utmattningsprediktering inom CHARMEC-projektet SP11 -- Vertikala krafter på höghastighetståg. Detaljerade redovisningar på engelska ges i de två rapporterna [1, 2]. Kortfattat är de viktigaste resultaten av denna projektdel att ett kriterium som kan användas för att kvantifiera rullkontaktutmattningspåkänningen vid fältmätningar av hjul--räl-krafter har utvecklats. Dessutom har inverkan av enstaka höga kontaktkrafter analyserats. Varningsnivåer för kontaktkrafter med avseende på olika former av utmattning har getts.Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 66703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden