CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS-Reference Point at Onsala - High End Solution for a Real 3D-Determination -

Cornelia Eschelbach ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi)
Proceedings of the 16th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, edited by W. Schwegmann and V. Thorandt, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt/Leipzig p. 109-118. (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: VLBI, GPS, local tie, reference system


http://ivs.bkg.bund.de/vlbi/16wmevga.htmlDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 66700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi (2003-2004)

Ämnesområden

Numerisk analys
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur