CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Guard Bands on Substrate Noise Coupling

Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of the Swedish System-on-Chip Conference 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 6670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur