CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorptiv kyla i lokalbyggnader med samtidiga värmeöverskott och kylbehov - Förstudie

Sorptive cooling in non-residential buildings with simultaneous heat surplus and cooling demand

Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 44 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology D2006:05