CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från 50 Hz till anpassat inomhusklimat - Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift. Systemlösningar, motorteknik och styrning.

From 50 Hz to controlled indoor climate - Improving the efficiency of building related pump and fan operation. Systems, motor technology and control

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar ; Johan Åström (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg Energis forskningsdag, Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: efficiency, motor, motor control, pumps, fans, HVAC systems,Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 66684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur