CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity control of air-coils in systems for heating and cooling - Transfer functions and drive power to pumps and fans

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings 19th International Congress of Refrigeration, Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Capacity control, air-coils, heating, cooling, Transfer functions, drive power, pumps, fans, pressure dropDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur