CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förutsättningar för projektering för dagens badanläggningar

Prerequisites for design of today's natatoriums

Lina Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Anna Holmström (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Energi&Miljö Vol. 78 (2007), 10, p. 72-74.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: indoor climate, natatorium, swimming pool, dehumidification, moisture, evaporation, ventilation,Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur