CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepump, frikyla och borrhålslager

Heat pumps, free cooling and borehole storage systems

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Kyltekniska föreningens avdelningsmöte,Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Heat pumps, free cooling, borehole storage systems, Astronomihuset, Lund,Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur