CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multimodal interaction in perception of truck environments

Anders Genell (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
International Journal of Vehicle Sound and Vibration (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Multimodal interaction, perception, truck environmentsDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 66655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur