CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Appropriate indoor air climate for environmentally sustainable supermarkets ? Field measurements

Ulla Lindberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings 22nd International World Congress on Refrigeration, Beijing, China (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: supermarket, refrigeration, display cabinet, energy, efficiency, indoor climate, thermal comfort, field testDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur